؟

" چه کسی به من گفت که رنگ چشم هایم را دوست می دارد؟؟

 کدام رنگ؟؟؟؟ "


"سرزمین هایی است، رودخانه هایی است
 در چشمان تو،
 از میان آن ها می گذرم
 آن ها دنیا را روشن می کنند
 و من از میان آن می گذرم،
 زیبای من."

/ 2 نظر / 25 بازدید
نسیم

سرده دیگه![ناراحت]می گذره اما...