شرق و غرب

وه چه شب های سحر سوخته

                                       من

خسته

       در بستر بی خوابی خویش

در بی پاسخ ویرانه ی هر خاطره را کز تو در آن

یادگاری به نشان داشته ام کوفته ام...

احمد شاملو

***

Mitten in der Nacht ertönte ein Ruf. Der Ruf war schon der ganze Traum. Er geschah im Herzen des schlafenden, der davon erwachte

Peter Handke

/ 0 نظر / 19 بازدید