# عاشقانه

پنجره...

"پنجره ها بسته می شوند                                       بوسه ها پنهان چقدر ستاره                 چقدر ستاره                 در انزوا                 به مرگ می رسند..."                                                                   ف.گ.لورکا ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید