شب آرزو می کنی که فردا صبح بیدار شی بدون دیدن خوابی که نباید میدیدی و واقعیت صبح فردا یقه ات رو می گیره...

/ 1 نظر / 26 بازدید
فاطمه

بله خب . روح آدم درست پیگیری رویدادها و دلمشغلولگی های روزانه رو میگیره دیگه.