می شود هیچ هم نگفت...

"می شود هیچ هم نگفت.

                    آری،

 از ستورِ ستاره بر که گذشتی

 و به سوی همین زمین،

                  که نخواهد بود،

 یا،

   یعنی،

 که به سوی کجا که برگشتی،

                        خواهی دید

 می شود هیچ چیز نگفت

 و فقط

      بود."

 

اسماعیل خویی

/ 1 نظر / 25 بازدید
فاطمه

هزار جور برداشت معنایی برام پیش اومد. هی بازی بازی کرد با ذهنم این شعر [اوه]