...

یک برگ کاغذ

                  سفید،

چشم به راه بارش نوشتاری

                                       آبی،

برگ افتادۀ سروی

            که از دریاچۀ میانِ ما می گذرد

                                                    سبز،

قلبی که می تپد

                  در شاهرگِ  "ساز و سرودِ من"

                                                         سرخ!

 

باکو - ٢٢ اردیبهشت ٨٨

/ 0 نظر / 24 بازدید