شعله ای در دوردست می سوزد...

***

از لا به لای خاطرات تو در تو

صدایی را می جویم

                        و برق رنگ خدا

                                          و مسیحا نفسی

آغاز هستی

نه معجزه آفرینش

که صدای پای آمدن های توست...

/ 1 نظر / 24 بازدید
شملک

چه شعر قشنگی خودت نوشتی؟