ارسطو

فکر کنم ارسطو هیچ وقت عاشق نبوده...یا دست کم هیچ وقت چشم هایی شبیه چشم های تو رو ندیده بوده...

/ 1 نظر / 23 بازدید
فاطمه

نه من فکر میکنم کسانیکه به روشنگری دست پیدا کردند . بسیار زخم خوردند . حتی زخمهای بیشتر