به عاریه از ن.ح

زیباترین دریا را

                    هنوز نپیموده اند

زیباترین کودک

                   هنوز بزرگ نشده

زیباترین روزهایمان را

                            هنوز ندیده ایم

و زیباترین واژه ها را

                        هنوز برایت نگفته ام...

 

ناظم حکمت

/ 1 نظر / 29 بازدید
يك دوست

سالي كه نكوست از بهارش پيداست [قهقهه]