پارمیس و ببیی

و :

نداشتن و هنوز هم خواستن !

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
فاطمه

الهی خب. به حیوونهای بچه چرا گیر دادی. هرچند سر به سر گذاشتن بچه ها رو دوست دارم. خیلی رک تو رو مات میکنند. بعد فکر میکنی ببین نیم وجب بچه چجور من رو مات کرد. [نیشخند]