دل کندن از تماشای تهران که در تاریکی شب میدرخشه- تا که باز کِی برگردی. دل کندن از تماشای آریانا و بغل کردنش، تا که باز کِی ببینیش. دل کندن، آب کم جستن و به دست آوردن تشنگی...

"هزار قناری خاموش در گلوی من" 

/ 0 نظر / 25 بازدید