چلندر . کوه . دریا . برف

یه جا به اسم چلندر بین کوه های سبز شمال و دریای خزر، جایی که از یه پنجره میشه دریا و کوه های سبز رو با هم دید چون به هم خیلی نزدیک ان: سمت راست کوه های غرقه در درخت های سبز و قرمز و زرد با ابرهای بالای کوه و شعاع های نور خورشید که از لا به لای ابرها به کوهپایه می تابه و سمت چپ دریایی آروم و آبی و گویی بی انتها...

سر راه گذشتن از هراز و قله های پوشیده از برف تازه سفید که زیر آفتاب پاییز می درخشن!

 

و پرنده ای که آوازش رو از دست نداده...

/ 1 نظر / 25 بازدید