سعی در وصف یه تابلو سه بعدی:

درخت های بلند خیابان ولی عصر با برگ های زرد و سرخ پاییزی و سایه ای که بر خیابان انداخته اند و در افق کوه های شمال با قله ای پوشیده از برف سفید..

و چند ساعت دیرتر تهران که در نور شب میدرخشه!

/ 1 نظر / 22 بازدید
نسیم

از همان زمان کودکیم تا به حال هیچ خیابانی را به اندازه آنجا دوست ندارم. جاده ای که به نظرم به خود خدا می رسید. جای ماهم تماشا کن مهیار جان