پرسش!

سر دو راهی

                 یه قلعه بود

سه خشت از شغال

یه خشت از پرنده.

/ 2 نظر / 23 بازدید
نسیم

[وحشتناک]

فاطمه

اگه دیوار حاشا بلند باشه فکر میکن م چاره ای برای انتخاب باقی نمی مونه . [لبخند]