نافرمانی ساختمانی!!!

ابر و باد و مه و خورشید و اعمار در کار اند

تا تو جر بدی خودت رو و نتونی به خونه ات بروی!

فکر کنم خودم باید آخر هفته ها بیل بر دارم و برم کمک کنم که باز عقب نیفته!!!

وگرنه که جلوی ساختمونت بست میشینم و اعتصاب غذا میکنم اعمار جون ام...تو هم آخه؟؟؟

/ 1 نظر / 25 بازدید
فاطمه

چی بگم. اگه بشه اینها رو شوخی طبیعت تلقی نکرد چی میشه تعبیر کرد؟ ولی خب این فکر پنجشنبه جمعه ها خیلی فکر خوبیه. [لبخند]