ش.م.ی.م

میان خورشید های همیشه

زیبایی ِ تو

             لنگری ست_

خورشیدی که

                   از سپیده دم ِ همه ی ستارگان

                                                             بی نیازم میکند...

/ 2 نظر / 52 بازدید
اارماییل

سلامتم شما چطورید ؟ حتی تکرار این تکه از شاملو به قلب آدم طمئنینه میبخشه