درخت گریان... ؟

" تا در آینه پدیدار آیی

عمری دراز در آن نگریستم

من برکه ها و دریاها را گریستم

ای پری وار در قالب آدمی..."

***

سال ها که نه

و نه هم قرن ها

هزاره ای

با چشمای بسته و گشاد

دنبال نفس گرمت می گردم

و اشکهات رو خشک میکنم

تو کویر دل ام...

/ 1 نظر / 23 بازدید
فاطمه

اگه تمام دنیا تموم بشه. اگه بدترین اتفاقات برام بیافته. درختا آرومم میکنند. فکر میکنم شبیه انسانها روج دارند. و معجزه هستند.