در آستانۀ تدارک ِ کوچ سوّم و به دلیل محدودیت جا در چمدان، کتاب هایی که همراه ام خواهند شد از تعداد انگشتان دو دست کم تر اند:

Versuch über den geglückten Tag / هشت کتاب / ذهن زمستانی / گزینه شهرهای عاشقانه: پابلو نرودا / هفت عادت مردمان موثّر / چهار اثر از فلورانس اسکاول شین / Die Geschichte des Bleistiftes 

/ 0 نظر / 29 بازدید