پاییز زیستن!

درخت ها ایستاده می میرند

***

باد گرم پاییز

               پیکر خشک شان را در آغوش می گیرد

و تولدی دیگر

               به ارمغان شان می آورد

چرا که پیش تر

جایی

زمانی

از کنار تو گذشته است

***

درخت ها

            ایستاده

از مرگ

        نغمه زیستن می سرایند

زیستن و

به رنگ خدا اندیشیدن!

/ 0 نظر / 22 بازدید