آوازی باش پرواز اگر نه ای...

دستم بگیر دستم را تو بگیر
                         التماس دستم را بپذیر
                                    درمانی باش پیش از آن که بمیرم


آوازی باش پرواز اگر نه ای 
                        هم دردی باش همراز اگر نه ای 
                                         آغازی باش تا پایان نپذیرم


گلدانی باش گلزار اگر نه ای 
                        دلبندی باش دلدار اگر نه ای 
                                        سبزینه باش با فصل بد و پیرم


از بوی تو چون پیراهن تو 
                         آغشته شد جانم با تن تو 
                                            آغوشی باش تا بوی تو بگیرم


لبخندی باش در روز و شب من 
                          در هم شکست از گریه لب من 
                                          بارانی باش بر این تشنه کویرم


آهنگی باش در این خانه بپیچ 
                        پژواکی باش از بگذشته که هیچ 
                                          آهنگی نیست در نایی که اسیرم

/ 3 نظر / 174 بازدید
baran

man az webloget khili khoshamoumad makhsosan sherhaie ke be almani bodan baram jaleb boodan mikham azat dar babe taraneh haye almani nazari beporsam![لبخند]

ارماییل

به شاملو هم پریدن خود پدید ه ایست ![لبخند] البته پدیده از آن نوع که فاطی خانم رجبی رییس ستاد بانوان احمدی نژاد ( همسر سخنگوی دولت نهم :‌الهام) که بهخاطر سخنان مروادیدشان همه را شگفت زده میکنند و بر این معتقد است و میگوید احمدی نژاد پدیده ی هزاره ی سوم است [شرمنده] شرمنده که ذکرش کردم [خجالت]

ارماییل

از آن سوی ارس مینویسی ؟‌ خیلی وقت بود که سر نزده بودم .ببخش ما را این روزها گلویمان خونین است .