انگار امروز تو تهران برف باریده و درخت ها سفید شده ان...

بهروز وثوقی تو "سوته دلان" از این ناله می کرد که "همیشه دیر می رسم" و من هم این بار یا زود برگشتم، یا که شاید هم برف بود که دیر اومد!

/ 1 نظر / 22 بازدید
فاطمه

یه کمی بارید. از اون برفهایی که ریز و خشک هستند. . امیدوارم تو هیچوقت از آدمهای سوته دلان نمونی.