دیوان شرق و غرب

?Did I dream this belief? Or did I believe this dream

زنان و مردانِ سوزان                          هنوز دردناک ترین ترانه هاشان را نخوانده اند.   سکوت سرشار است. سکوتِ بی تاب از انتظار چه سرشار است! احمد شاملو
/ 2 نظر / 45 بازدید
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
مرداد 88
11 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
9 پست
بهمن 87
17 پست
دی 87
22 پست
آذر 87
17 پست
آبان 87
17 پست
مهر 87
24 پست
شهریور 87
22 پست
مرداد 87
8 پست
تیر 87
4 پست